Nasze realizacje

JAK PRZEBIEGA REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Każda kamienna powierzchnia ma swoją historię i jej renowacja wymaga innych prac. Zanim przystąpimy do renowacji lastryka, marmuru lub innych kamiennych posadzek musimy właściwie zaplanować prace w zakresie uzupełniania ubytków, szlifowania, krystalizacji i impregnacji.

Dlatego zlecenie odnowienia kamiennej powierzchni składa się z konkretnych etapów:

  • Konsultacja specjalisty w miejscu przyszłych prac renowacyjnych: oszacowanie stopnia zniszczeń, zabrudzeń i ubytków; omówienie rodzaju planowanych prac. Pomiary w celu przedstawienia oferty kosztowej i harmonogramu realizacji. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania próby na niewielkim fragmencie podestu lub schodka. Etap kończy zawarcie umowy.
  • Rozpoczęcie prac: Frezowanie powierzchni kamiennych (opcjonalnie) w celu usunięcia nagromadzonej warstwy zanieczyszczeń, wyrównania najmniejszych ubytków i powierzchownych pęknięć. Uzupełnienie ubytków (lastrykowe wylewki, żywiczne uzupełnienia) 
  • Etap szlifowania: usunięcie rys, szlifowanie kolejnymi gradacjami (ilość gradacji w zależności od rodzaju obrabianego materiału)
  • Etap zakończenia: krystalizacja posadzki (utwardzenie i nabłyszczenie powierzchni z lastryko, marmuru lub innego kamienia. Krystalizator dobrany specjalnie do obrabianego materiału) oraz impregnacja posadzki (zabezpieczenie przed zabrudzeniami powierzchniowymi i wchłanianiem np. wody i brudu). Etap kończą prace porządkowe.